Høringssvar fra Norges Kommunerevisorforbund

Høringsuttalelse - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg