Høringssvar fra Skien kommune v/GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Høringsuttalelse - Forskrift om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg