Høringssvar fra Kongsberg kommune

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 19.01.2017

Svartype: Uten merknad

Kongsberg kommune slutter seg til Nærings- og fiskeridepartementets forslag til ny bestemmelse om miljøkrav i forskriftene om offentlige anskaffelser