Høringssvar fra Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid

Høringsuttalelse - Forskriftsbestemmelse om miljø i regelverk for offentlige anskaffelser

Dato: 06.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg