Høringssvar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 01.12.2016

Svartype: Uten merknad

Ingen merknader.