Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune

Svar på høring- Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 07.02.2017

Svartype: Uten merknad

Finnmark fylkeskommune støtter Nærings- og fiskeridepartementet sitt forslag til en ny forskriftsbestemmelse om å legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved innkjøp, og at dette kravet tas inn i del I i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.