Høringssvar fra NORAD

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Uten merknad

Norad har ingen innvendinger til ny bestemmelse, § 7-5 a. "Minimering av miljøbelastning ", i regelverket om offentlige anskaffelser