Høringssvar fra Klima- og miljødepartementet

Dato: 10.01.2017

Svartype: Uten merknad

Klima- og miljødepartementet har ingen kommentarer til høringsforslaget.