Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 07.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg