Høringssvar fra Ulefos AS

Kommentar til høring fra Ulefos AS

Dato: 27.01.2017

Svartype: Med merknad

Ulefos Gruppen støtter Nærings- og fiskeridepartementets forslag til ny forskriftsbestemmelse angående miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen.

 

Ulefos Gruppen ønsker også å understreke at de største miljøbelastningene i samband med anskaffelse av industrielle produkter er knyttet til transport, energibruk og forurensende utslipp i produksjon. Dermed er det nødvendig at anskaffelsespraksis inkluderer faktorer som inngår i produksjonsprosessen (og i transporten når anskaffelsereglene tillater det) - for eksempel forurensende utslipp som CO2, Nox og røykgass samt kjemikaliebruk og bruk av fornybar energi.

 

Dette ville også fremme konkurransekraft i norsk industri. Alle Norske virksomheter er allerede lovpålagt å ivareta miljøhensyn i produksjonen, men for øyeblikket gir miljøvennlig produksjon bare ytterligere kostnader i stedet for å være et konkurransefortrinn.