Høringssvar fra Øvre Eiker kommune

Svar på høring - ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg