Høringssvar fra Sør-Trøndelag fylkeskommune

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 25.01.2017

Svartype: Uten merknad

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag støtter Nærings- og fiskeridepartementets forslag til ny forskriftsbestemmelse om miljø i anskaffelsesforskriften, forsyningsforskriften og konsesjonskontraktforskriften.