Høringssvar fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

Høringsinnspill fra Stiftelsen Miljøfyrtårn-FORSLAG TIL BESTEMMELSE I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

FORSLAG TIL BESTEMMELSE I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

  • 7-5 a. Minimering av miljøbelastning

                                                                                                         

Stiftelsen Mijøfyrtårn mener at det å stille konkrete miljøkrav som en del av anskaffelsesprosessen i det offentlige er helt avgjørende for det grønnes skiftet og for at denne praksisen også skal spre seg til det private næringslivet og få «snøballen til å rulle». Vi setter derfor stor pris på at man i forskriften fokuserer på å bli konkret

Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller seg bak et krav på minimum 30% miljøvekting der bruk av tildelingskriterium er naturlig. Miljøkrav som tildelingskriterium kan være hensiktsmessig å benytte der oppdragsgiver ønsker å premiere det mest miljøvennlige tilbudet. Utgangspunktet må imidlertid være at enhver leverandør må ha en miljøgrunnmur i form av sertifisert miljøledelse eller tilsvarende på plass for i det hele tatt å være kvalifisert som leverandør til det offentlige. På det offentliges vei mot lavutslippssamfunnet vil det i de aller fleste tilfeller være relevant for anskaffelsen. Miljøfyrtårn mener altså at man i det offentlige må fokusere mer på å stille krav om miljøledelse som kvalifikasjonskrav eller kontraktskrav til alle leverandører.

Gjennom en sertifisering innen miljøledelse sikrer leverandøren at produktene og tjenestene blir så miljøvennlige som mulig. Krav om miljøledelse sikrer automatisk miljøfokus på avfall, transport, innkjøp, energi og arbeidsmiljø, samt at krav til underleverandører gjennom innkjøpskriterier gir et varig fokus på en grønn produktlinje.  Får man til denne silingen gjennom kvalifikasjonskrav/ kontraktskrav, vil man tvinge frem det grønne skiftet raskere, ikke bare på det spesifikke produktet/tjenesten som anskaffes, men for hele virksomheten og bransjen.  Fordi man i Norge har flere valg når det gjelder sertifisering av miljøledelse som verktøy (både EMAS, ISO 14001 og Miljøfyrtårn), vil dette hverken være fordyrende eller konkurransevridende. (Tvert imot ser man i undersøkelser at det fører til store besparelser og økt innovasjonskraft å være miljøsertifisert).

Miljøfyrtårn mener altså at man må påse at miljøfokuset knyttes til alle faser i anskaffelsesprosessen og foreslår dermed at teksten i forskriften endres til det følgende:

 

FORSLAG TIL BESTEMMELSE I NY FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

  • 7-5 a. Minimering av miljøbelastning

Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30%. Der miljø brukes som kvalifikasjonskrav eller kontraktskrav, bør det stilles krav om sertifisert miljøledelse.