Høringssvar fra NHO

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg