Høringssvar fra Landbruksdirektoratet

Høringssvar - Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 31.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg