Høringssvar fra Abelia NHO

Høringsinnspill fra Abelia - ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 06.02.2017

Svartype: Med merknad

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter, vi har ca. 2050 medlemsbedrifter med nærmere 48.000 ansatte over hele landet. Abelia har medlemmer innenfor blant annet IKT, undervisning, forskning, konsulenttjenester, kreative virksomheter og interesseorganisasjoner.

Vedlagt følger Abelias høringsinnspillet for den nye forskriftsbestemmelsen. For en digital versjon av dette høringsinnspillet se her; https://www.abelia.no/ny-forskriftsbestemmelse

Abelia vil avslutte med å takke for muligheten til å komme med innspill. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer eller videre innspill. Vi ønsker departementet lykke til med arbeidet, og ser frem til videre dialog om disse temaene.

På vegne av Abelia,

Mari Berdal Djupvik Næringspolitisk rådgiver
Mobil: +47 95 70 54 37
mari.berdal.djupvik@abelia.no | Twitter | LinkedIn

Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Middelthunsgate 27, Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
abelia.no | Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube

 

Vedlegg