Høringssvar fra Bellona

Høringsinnspill til ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar vedlagt.

Vedlegg