Høringssvar fra Inventura AS

Høringsuttalelse fra Inventura and ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser (deres ref 16/2036)

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til vedlagte høringsuttalelse fra Inventura AS.

Ta kontakt med undertegnede om noe er uklart,

Vennlig hilsen / Kind regards

Eystein C. Husebye

Manager

Inventura AS

eystein.husebye@inventura.no

Mobil +47 9265 7997

Karl Johans gate 12 J

NO – 0154 Oslo

Sentralbord +47 55 13 44 80

www.inventura.no

Vedlegg