Høringssvar fra Hovedorganisasjonen Virke

Høringssvar ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 23.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg