Høringssvar fra Akershus fylkeskommune

Akershus fylkeskommunes høringsuttalelse

Dato: 07.02.2017

Svartype: Med merknad

Se vedlegg. Høringsuttalelse vedtatt i AFKs fylkesutvalg 6.2.2016.

Mvh

Carl Henriksen

Vedlegg