Høringssvar fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Høringssvar - ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg