Høringssvar fra Gjerdrum kommune

Høringssvar endringer i regelverk for offentlige anskaffelser

Dato: 31.01.2017

Svartype: Med merknad

Gjerdrum kommune deler regjeringens syn om at praksis rundt offentlige anskaffelser må spille en viktig rolle i det grønne skfitet og omstillingen til et bærekraftig og rettferdig samfunn. En tydeligere presisering i forskritene om at det offentlige må legge vekt på å minimere miljøbelastningene ved sine innkjøp er i så måte skritt i riktig retning.

Vedlegg