Høringssvar fra WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond sine innspill til ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 10.02.2017

Svartype: Med merknad

WWF Verdens naturfond takker for anledningen til å gi innspill om ny forskriftsbestemmelse for offentlige anskaffelser, og ønsker å løfte frem et særlig fokus på hvordan klima og miljøhensyn ivaretas gjennom dette regelverket.

Vedlegg