Høringssvar fra Trondheim kommune

Høringssvar fra Trondheim kommune

Dato: 23.01.2017

Svartype: Med merknad

Trondheim kommunes høringssvar til ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser følger vedlagt. 

Vedlegg