Høringssvar fra Regelrådet

Dato: 20.12.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Det vises til varsel om at Regelrådet har valgt å uttale seg til denne høring om ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverk for offentlig anskaffelse.

Vedlagt følger Regelrådets uttalelse i saken.

Vedlegg