Høringssvar fra Oslo kommune

Oslo kommunes høringsuttalelse - ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser

Dato: 09.02.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg