Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - Ny modell for beregning av årsavgift til finansiering av Justervesenets tilsyn av fiskemottak

Dato: 30.06.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg