Forsiden

Høringssvar fra Grimstad kommune

Dato: 10.08.2021

Kommunedirektøren viser til at Kommunesektorens organisasjon (KS) har utformet et omfattende og grundig høringssvar i denne saken (se vedlegg).

Vi vil derfor fra vår side vise til dette og sender det som Grimstad kommunes høringssvar i saken.

Saken skal behandles politisk i kommunestyret i september. Det politiske vedtaket ettersendes.

Vedlegg