Forsiden

Høringssvar fra Ulstein kommune

Dato: 11.08.2021

Ulstein kommune sluttar seg til KS sitt høyringssvar av 1. juli 2021.

KS sitt høyringssvar er lagt ved.

Vedlegg