Forsiden

Høringssvar fra Birkenes kommune

Dato: 18.08.2021

Birkenes kommune behandler politisk sak om høringsuttalelse i kommunestyet 02.09.21 og avgir her høring under forutsetning av politisk godkjenning. Dersom kommunestyret gjør et annet vedtak enn det som er foreslått i vedlagt saksframlegg sendes senere beskjed om det.

Forslaget i saken er at Birkenes kommune støtter KS sin høringsuttalelse.


Mvh

Bente Moland Somdal
Kommunalsjef Samfunn og Helse

Vedlegg