Forsiden

Høringssvar fra Søndre Land kommune

Dato: 02.07.2021

Søndre Land kommune viser høringssvar fra KS, datert 01.07.21.

Vi finner det svært kritikkverdig at en så viktig sak for kommunene sendes ut med en høringsfrist som i praksis umuliggjør forsvarlig behandling. Dette gjør at hele høringen framstår som en rituell øvelse.

For øvrig slutter Søndre Land kommune seg helt og fullt til KSs høringssvar.