Forsiden

Høringssvar fra Statens legemiddelverk

Dato: 17.08.2021

Legemiddelverket mener at fordelingen av betalingen ikke bør skje etter omsetning. Apotekenes totale omsetning er sammensatt av ulike varetyper: handelsvarer, reseptfrie legemidler og reseptpliktige legemidler. Det kan variere mellom de ulike apotekene hvor stor andel av omsetningen de ulike varegruppene utgjør. Legemiddelverket har ikke statistikk på hvordan salget fordeler seg på hvert enkelt apotek. Vi anbefaler at kostnaden fordeles etter bruk av eresept-løsningen. Vi antar at Norsk Helsenett HF har informasjon om det som kan brukes til å lage en fordeling.