Forsiden

Høringssvar fra Hamar kommune

Dato: 06.07.2021

Hamar kommune har mottatt forslaget til endring i pasientjournalloven og IKT - standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Kommunen har også mottatt høringsuttalelsen utarbeidet av KS.

Hamar kommune slutter seg til helheten i den uttalelsen som er utarbeidet av KS.