Forsiden

Høringssvar fra Bokn kommune

Dato: 18.08.2021

Bokn kommune støttar høyringssvaret gitt av KS i denne saka.

Vedlegg