Forsiden

Høringssvar fra Tromsø kommune

Dato: 17.08.2021

Tromsø kommune er opptatt av at nasjonale helse-it-systemer etableres, driftes og utvikles slik at samhandlingen i helse- og omsorgstjenestene forbedres til det beste for innbyggerne.

Kommunen mener at de store nasjonale helse-it-prosjektene må anses å være felles infrastruktur som bør eies, driftes og finansieres av staten. Og at eventuelle effektiviseringsgevinster må håndteres innenfor systemet for rammeoverføringer til kommunene.

Tromsø kommune støtter ellers KS sin høringsuttalelse på denne saken

Vedlegg