Forsiden

Høringssvar fra Steinkjer kommune

Dato: 09.08.2021

Med forbehold om formannksapets behandling av saken 19.08.2021 :

Steinkjer kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra KS datert 01.07.2021.

Vedlegg