Forsiden

Høringssvar fra Time kommune

Dato: 13.08.2021

Høringsvar fra Time kommune - Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Da høringsfristen er satt i kommunens politiske ferie har kommunedirektøren valgt å sende inn høringssvar med forbehold om eventuelle endringer som Time kommunestyre vedtar. Eventuelle endringer vil bli ettersendt den 22 september 2021.

Se vedlegg

Vedlegg