Forsiden

Høringssvar fra Fredrikstad

Dato: 15.07.2021

Fredrikstad kommune viser til KS høringssvar (vedlagt) og støtter dette.

Vedlegg