Forsiden

Høringssvar fra Tydal kommune

Dato: 12.07.2021

Høringssvar fra Tydal kommune - Endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften.

Tydal kommune viser til forsalg til endring i pasientjournalloven og IKT-standardforsskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15.juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.

Tydal kommune stiller seg bak og støtter avgitt høringssvar fra KS, saksnummer 21/2682, levert 01.07.2021 kl. 11:42:01.