Forsiden

Høringssvar fra Selbu kommune

Dato: 10.08.2021

Høringssvar fra Selbu kommune- endringer i pasientjournalloven mv.

Selbu kommune viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften- Tilgjengeligggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger.

Selbu kommune støtter i sin helhet KS sitt høringssvar i saken innsendt 01.07.21.