Forsiden

Høringssvar fra Kristiansund kommune

Dato: 17.08.2021

Kristiansund kommune stiller seg helt og holdent bak KS sitt høringssvar i brev datert 01.07.2021.

Det legges opp til at departementet gjennom lov både kan fastsette størrelsen og pålegge kommunene å betale for i utgangspunktet statlig eide og styre ehelse-løsninger. Dette er meget betenkelig, særlig med tanke på at det fratar kommunesektoren enhver mulighet til å kunne påvirke noe som helst, i et løp som vil avstedkomme med en betydelig kostnad.

Et slikt lovverk, som det her foreligger i høringsnotatet, vil kunne gi departement og staten fremtidige og hittil ukjente føringer for hva det kommunale selvstyre skal inneholde og defineres som.