Forsiden

Høringssvar fra Rauma kommune

Dato: 05.07.2021

Rauma kommune slutter seg til KS sitt høringssvar av 01.07.21 og presiserer at vi prinsipielt mener at staten har et samla ansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv nasjonal eHelse-infrastruktur - som de nasjonale eHelseløsningene er. Forslaget om å overføre utgifter innenfor dette området til kommunene opplever vi som en fraskrivelse av statlig ansvar.

KS sitt høringssvar er vedlagt

Åndalsnes, 05.07.21
Toril Hovdenak
Kommunedirektør

Vedlegg