Forsiden

Høringssvar fra Bodø kommune

Dato: 17.08.2021

Bodø kommune har høringsuttalelse under politisk behandling. Saken behandles av Velferdsutvalget 26.8.21.

Bodø kommune støtter KS sin høringsuttalelse til endring av pasientjournalen og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg.

Vedlegg