Forsiden

Høringssvar fra Hå kommune

Dato: 29.07.2021

Hå kommune støtter opp under høringssvar fra KS (vedlagt). Hå kommune er enig i behovet for sterkere samhandling på e- helse området, og at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes, men uenig i departementets foreslåtte virkemidler.

Hå kommune frykter at kommunenes manglende innflytelse på utvikling, implementering av løsninger og kostnadsnivå vil gå ut over tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Å frata kommunen styringsrett over frie midler gir kommunen mindre handlingsrom til langsiktig planlegging og prioritering av midler der behovet er størst i egen kommune.

Vedlegg