Forsiden

Høringssvar fra Verdal kommune

Dato: 15.07.2021

Verdal kommune støtter KS sitt høringssvar datert 01.07.21 med referanse 19/02424-21.