Forsiden

Høringssvar fra Sunndal kommune

Dato: 02.07.2021

Viser til KS sitt høringssvar.
Sunndal kommune støtter KS sitt høringssvar.