Forsiden

Høringssvar fra Kvam herad

Dato: 18.08.2021

Høyringssvar frå Kvam herad

Kvam herad støttar KS sin høyringsuttale.

Støtten har breid partipolitisk oppslutnad-