Forsiden

Høringssvar fra Kåfjord kommune

Dato: 09.07.2021

Kåfjord Kommune viser til KS sitt høringssvar og støtter dette.

Med vennlig hilsen

Trond Skotvold

Kommunalsjef Helse og omsorg, Kåfjord kommune.