Forsiden

Høringssvar fra Hareid kommune

Dato: 10.08.2021

Hareid formannskap har i møte 9. august samrøystes slutta seg til KS sitt høyringssvar datert 1. juli 2021.