Forsiden

Høringssvar fra Snåasen Tjielte/Snåsa kommune

Dato: 12.07.2021

Snåasen Tjielte/Snåsa kommune viser til KS sitt høringssvar som de har levert 01.07.21. og Snåsa Kommune støtter dette. (Høringssvar fra Ks med vedlegg vedlegges)

Buerie Giesie/ God Sommer

Vedlegg